แทงกอล์ฟ ออนไลน์


แทงกอล์ฟ ออนไลน์

แทงกอล์ฟ ออนไลน์ กอล์ฟหรือตีกอล์ฟ นั้นก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่ง คือการตีลูกกลมโดยใช้ไม้กอล์ฟตีออกไปเพื่อให้มันลงหลุม นั้นคือการตีกอล์ฟ เป็นกีฬาที่ใช้ความแม่นยำในการตีเป็นอย่างมาก ต้องฝึกฝนในการตีและความชำนาญในการเล่น กีฬานี้เป็นที่ลุ้นเหล่าเซียนตีกอล์ฟเป็นอย่างมาก เมื่อทาง UFABET ได้นำการถ่ายทอดสอมาให้ท่านได้เดิมพันในการเล่นแบบลุ้นสุดๆ เลย

กติกากอล์ฟ มือใหม่หัดแทงควรรู้

  • สำหรับการเดิมพันแบบทัวร์นาเมนต์หากมีผู้เล่นที่ถอนตัวจากการแข่งขันก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนักแข่งผู้นั้นถือว่าถูกตัดออกจากการเดิมพัน
  • หากมีผู้เล่นเสมอกัน 3 คนขึ้นไป เงินที่จะได้จากการเดิมพันจะหารตามจำนวนของผู้เล่นที่เสมอกัน
  • หลังจบการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์และมีการแจกรางวัลการเดิมพันถือว่าเสร็จสิ้น ไม่ว่าการแข่งขันจะเริ่มก่อนเวลาที่กำหนดการเดิมพันถือว่ายังใช้ได้
  • หากการแข่งขันถูกยกเลิกการแข่งขันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ การเดิมพันถือว่ายกเลิกในทันที ไม่ว่าจะเป็นการเดิมพันแบบใดก็ตาม
  • หากไม่มีการกำหนดหลุมที่ใช้ในการแข่งขันในรายการนั้นๆผู้ที่มีคะแนนนำถือว่าเป็นผู้ชนะ
  • สำหรับการเดิมพันแบบ 72 หลุม ผู้ชนะเดิมพันจะถูกตัดสินจากจำนวนหลุมที่ชนะมากที่สุด ตามด้วยผู้ที่มีคะแนนดีที่สุด
  • หากมีผู้เล่นถูกตัดรายชื่อออกจากการแข่งขันผู้เล่นที่เหลืออยู่ถือว่าชนะ
  • สำหรับการเดิมพันแบบ 18 หลุม ผู้ที่มีคะแนนต่ำที่สุดเป็นผู้ชนะ ไม่รวมเพลย์ออฟ หากมีผู้ชนะทั้งสองฝ่ายจะได้รับเงินเดิมพันคืน

กติการตีกอล์ฟ

แทงกอล์ฟ ออนไลน์ ทำเครื่องหมายที่ลูก หากไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นลูกของตนเอง
ถือว่าเป็นลูกหาย (กฎข้อ๒๗ ลูกหาย หรือ ออกนอกเขต (โอบี)แทงซอคเกอร์ ออนไลน์

ถ้าลูกมีสภาพไม่เหมาะที่จะเล่นต่อไป ขณะเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่ง อนุญาตให้เปลี่ยนลูกใหม่ได้โดยไม่มีการปรับโทษ (กฎข้อ๕-๓ ลูกไม่เหมาะที่จะใช้เล่น)

นับจำนวนไม้กอล์ฟไม่ให้เกิน ๑๔ อัน (กฎข้อ๔-๔ จำนวนไม้มากที่สุด) 

ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นช่วยเพื่อการเล็ง การวัดระยะ หรือวัดสภาพต่างๆ หรือสิ่งช่วยเสริมการจับกริฟ  (กฎข้อ๑๔-๓ เครื่องประดิษฐ์กลไก และอุปกรณ์แปลกปลอม)

อย่าขอคำแนะนำจากคนอื่น นอกจากผู้เล่นในทีม หรือแคดดี้ของตนเอง และอย่าให้คำแนะนำกับผู้อื่นนอกจากผู้เล่นในทีมของตนเอง (กฎข้อ๘-๑ คำแนะนำ)

ระหว่างเล่นในหลุมใดใด ให้ซ้อมสวิงลมได้แต่ซ้อมตีลูกไม่ได้ เมื่อเล่นจบหลุมแล้ว ระหว่างคอยตีที่แท่นทีหลุมต่อไป

ลำดับการเล่น

บนแท่นทีหลุมแรก การเล่นตามลำดับ ให้กำหนดโดยการแบ่งกลุ่ม หากไม่มีการแบ่งกลุ่มก็ใช้วิธีจับสลาก (กฎข้อ๑๐ การเล่นตามลำดับ) วิธีแทงพนันแบดมินตัน

การเล่นแบบนับหลุม ลูกที่อยู่ไกลหลุมมากกว่าได้เล่นก่อน ผู้ชนะหลุมได้ทีออฟที่หลุมต่อไปเป็นคนแรกหากไม่เล่นตามลำดับ ณ ที่ใดใดในสนามคู่ต่อสู้มีสิทธิขอให้ตีลูกที่เล่นผิดลำดับไปแล้ว ใหม่ก็ได้ (กฎข้อ๑๐-๒ ลำดับการเล่นในแบบนับแต้ม)

แท่นตั้งที่

ให้ทีออฟภายในบริเวณสองช่วงไม้กอล์ฟ วัดจากแนวตั้งหมุดทีไปด้านหลัง

การเล่นแบบนับหลุม ถ้าผู้เล่นตีนอกเขตดังกล่าว
ไม่มีการปรับโทษแต่คู่ต่อสู้มีสิทธิ์ขอให้ตีใหม่ให้ถูกต้องก็ได้ ส่วนการเล่นแบบนับแต้ม
หากผู้เล่นตีนอกเขตดังกล่าว จะถูกปรับโทษสองแต้ม และต้องตีใหม่ที่ถูกต้อง (กฎข้อ๑๑-๔ แล่นจากนอกเขตแท่นที)

การเล่นลูก

เล่นตามสภาพที่ลูกตกอยู่ (กฎข้อ๑๓-๑) ห้ามไปแตะต้องยกเว้นเมื่อมีกฎข้อบังคับอนุญาต
(กฎข้อ๑๘-๒ ลูกเคลื่อนที่ เฉไป หรือหยุดโดยผู้เล่น ผู้เล่นในทีม แคดดี้ หรืออุปกรณ์)

เล่นตามสภาพที่ไปเจอลูก ห้ามปรับปรุงทำเลที่ลูกตกอยู่ พื้นที่ที่ตั้งใจสวิงไม้หรือหย่อน (ดรอป) ลูกหรือ เส้นทางเล่น
หรือแนวเส้นทางเล่นต่อเนื่องเลยหลุมออกไปด้วยการงอ หรือหักสิ่งที่งอกติดอยู่กับพื้นเว้นแต่เข้าไปยืน
หรือทำการสวิงตามปกติ ห้ามไปกดสิ่งใด
(กฎข้อ๑๓-๒ ปรับปรุงทำเล หรือพื้นที่ตั้งใจสวิง หรือเส้นทางเล่น)
ห้ามสร้างพื้นที่ที่จะเข้าไปยีน (กฎข้อ๑๓-๓ สร้างพื้นที่การยืน)

กรีนพัตต์

ห้ามไปสัมผัสผิวกรีนบนเส้นทางพัตต์ นอกจากมีกฎข้อบังคับอนุญาต (กฎข้อ๑๖-๑ก การสัมผัสเส้นทางพัตต์) อนุญาตให้ซ่อมรอยลูกตกและรอยหลุมเก่าบนเส้นทางพัตต์ได้
แต่ห้ามซ่อมรอยรองเท้าตะปู จะซ่อมได้ก็ต่อเมื่อเล่นจบหลุมแล้วเท่านั้น (กฎข้อ๑๖-๑ค ซ่อมรอยหลุมเก่ารอยลูกตกและความเสียหายอื่น)

เมื่อลูกอยู่บนกรีน อนุญาตให้มาร์คและหยิบลูกขึ้นมาทำความสะอาดได้ แต่ต้องวางลูกไว้ที่เดิมเสมอ (กฎข้อ๑๖-๑ข การหยิบลูก)

ห้ามทดสอบผิวกรีนโดยการลูบ หรือกลิ้งลูก (กฎข้อ๑๖-๑ง การทดสอบผิวกรีน)

ลูกที่หยุดแล้วเคลื่อนที่ไป

หากลูกเคลื่อนที่ไปโดยผู้เล่น ผู้เล่นในทีม หรือแคดดี้ขอผู้เล่น (เว้นแต่มีกฎข้อบังคับอนุญาต) หรือถ้าลูกเคลื่อนที่ตอนเข้าไปจรด
ให้เพิ่มโทษปรับหนึ่งแต้ม และนำลูกมาวางที่เดิม (กฎข้อ๑๘-๒ ลูกเคลื่อนที่ไปโดยผู้เล่น ผู้เล่นในทีม แคดดี้  หรืออุปกรณ์)

ถ้าลูกเคลื่อนที่โดยผู้อื่น หรือลูกอื่น ให้นำลูกวางที่เติมโดยไม่ถูกปรับโทษ (กฎข้อ๑๘ ลูกเคลื่อนที่เฉไป หรือหยุดลง)

ลูกกำลังเคลื่อนที่ เฉไป หรือหยุดลง

ถ้าลูกที่กำลังเคลื่อนถูกทำให้เฉไป หรือหยุดลงโดยผู้เล่นเอง ผู้เล่นในทีม หรือแคดดี้ จะถูกปรับให้แพ้ในหลุมนั้นสำหรับการเล่นแบบนับหลุม
ส่วนการเล่นแบบนับแต้มจะถูกปรับโทษสองแต้มและเล่นต่อตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่ (กฎข้อ๑๙-๒ ลูกกำลังเคลื่อนถูกทำให้เฉไป หรือหยุดโดยผู้เล่น ผู้เล่นในทีม แคดดี้ หรืออุปกรณ์)

หากลูกของผู้เล่นที่กำลังเคลื่อนที่ไปแล้วเฉไป หรือหยุดลงโดยผู้อื่นให้เล่นต่อจากจุดที่ลูกหยุดอยู่ไม่มีการปรับโทษ ยกเว้น

(ก)  ในการเล่นแบบนับหลุม หากคู่ต่อสู้ หรือแคดดี้ หรืออุปกรณ์ของเขาทำให้ลูกของผู้เล่นเคลื่อนที่กำลังเคลื่อนที่เฉไป ผู้เล่นอาจจะเล่นต่อจากสภาพที่ลูกหยุดอยู่ หรือขอเล่นใหม่ก็ได้

(ข)  ในการเล่นแบบนับแต้ม เฉพาะบนกรีนพัตต์ หากลูกของผู้เล่นเฉไป ผู้เล่นจะต้องเล่นใหม่ที่เดิม (กฎข้อ๑๙ ลูกกำลังเคลื่อนที่เฉไป หรือหยุดลง)

หากลูกของผู้เล่นเฉไป หรือหยุดลงโดยลูกอื่นที่หยุดอยู่ก่อนแล้วให้เล่นลูกต่อไปจากจุดที่ลูกหยุดอยู่โดยถูกปรับโทษสำหรับการเล่นแบบนับหลุม ส่วนการเล่นแบบนับแต้ม ห้ามเล่นลูกบนกรีนพัตต์ไปโดนลูกอื่นแล้วจะโดนปรับโทษสองแต้ม (กฎข้อ๑๙-๕ ลูกกำลังเคลื่อนที่เฉไป หรือหยุดลงโดยลูกอื่น)


การหยิบลูก การหย่อน (ดรอป) ลูก  และการวางลูก

ถ้าหยิบลูกขึ้นเพื่อการวางลูก ต้องมาร์คตำแหน่งลูกก่อน (กฎข้อ๒๐-๑ การหยิบลูก)

วิธีการดรอปลูกให้ยืนตัวตรง เหยียดแขนระดับไหล่ และดรอปลูกลงพื้น ลูกที่ต้องดรอปในเขตอุปสรรค ต้องหยุดอยู่ในอุปสรรค (กฎข้อ๒๐-๒ก การดรอปลูกและการดรอปใหม่โดยใครและทำอย่างไร)


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น